Ouders de regie?! Ervaringskennis van ouders als startpunt in praktijk èn wetenschap.

 

Tijdens het interactieve congres Ouderschapskennis 2018 delen Lieve Cottyn, Katie Lee Weille en Menno Oosterhoff tijdens de plenaire sessies hun kennis en ervaring met het werken met ouders. Hoe kun je de ervaringskennis van ouders als startpunt nemen? Wat hebben zij geleerd? Welke vragen, dilemma’s en hobbels roept dit op binnen hun werkveld? 

Alle beroepskrachten die werken met kinderen, werken automatisch ook met hun ouders. Doorgaans ligt de focus tijdens gesprekken met ouders op de ontwikkeling, veiligheid en gezondheid van het kind en wat de ouder zou moeten doen om dit te waarborgen. Het is echter ook van belang te weten wie de ouder is en hoe deze de zorg ervaart. Hoe belangrijk is het om deze beleving te bespreken en werkelijk contact te maken met de ouder? Daarbij speelt ook hoe contact te maken een rol. Wat kan een professional met deze wetenschap? Spelen overdrachtsprocessen een rol? Belangrijke vragen waarop u tijdens dit congres antwoord krijgt. 

Heeft u zelf specifieke ervaringen of vragen over contact en omgang met ouders of er een casus die u wilt bespreken? Laat het ons weten want er is volop gelegenheid om in uw informatiebehoefte te voorzien. 

Vanuit het idee dat uitwisseling en actieve deelname aan de inhoud voor deelnemers meer oplevert dan alleen maar luisteren naar bijdragen van sprekers, is gekozen voor een vernieuwende opzet voor het Congres Ouderschapskennis 2018. Tijdens de plenaire- en deelsessies zijn er geen ‘sprekers’ maar ‘Delers’. Ervaringsdeskundige ouders nemen u gedurende de dag mee en maken u deelgenoot van hun verhaal. Tijdens de deelsessies van anderhalf uur is er ruimte om de diepte in te gaan binnen een door u gekozen thema.

Twitter mee over
4e Landelijk Congres Ouderschapskennis 2018!
gebruik #ouderschapscongres @logacom

Doelgroep

Dit congres is met name bedoeld voor ouderbegeleiders, jeugdzorgmedewerkers, jeugdhulpverleners,leerkrachten,gemeentelijke beleidsmakers, hulpverleners, maatschappelijk werkers, opvoedondersteuners en andere professionals die met ouders werken.