Deelsessies

Tijdens het congres bezoekt u in deze ronde één van de vier deelsessies

 

1. Interpretative Phenomenological Analysis  (IPA) in de praktijk: Ernstig prematuur geboren. Onderzoek naar ervaringen van ouders.  
Drs. Edith Raap, Hogeschool Utrecht, Instituut voor Social Work, afdeling Ouderbegeleiding.
In deze deelsessie kom je meer te weten over het Interpretatief Fenomenologisch Onderzoek dat gericht is op het diepgaand onderzoeken en analyseren van ervaringen. Hoe werkt dit in de praktijk? Welke bredere betekenis kan deze vorm van onderzoek hebben voor ouderbegeleiding?
De onderzoeksmethode is ingezet als middel om ervaringen van ouders met een ernstig prematuur geboren baby, die hebben meegedaan aan een fysiotherapeutische (ToP)interventie, in beeld te krijgen. Het gaat hier om ervaringen van ouders tijdens zwangerschap, bevalling en het eerste jaar na thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis. We delen de voorlopige uitkomsten van het onderzoek en gaan in discussie over de betekenis voor ouders, professionals en wetenschap.

2. Ouders; ervaren en deskundig
Janneke van Bockel, ouderschapsdeskundige, schrijver, directeur Stichting Ovaal – MetaMama
Greet Meesters, trainer, ontwikkelingspsycholoog, gespreksleider - Stichting Ovaal
Hoe kan het verhaal van ouders iets betekenen voor anderen? Hoe zet je dat verhaal zodanig in dat men meer begrip krijgt voor het perspectief van ouders? Hoe kan de ervaring van ouders bijdragen aan het oudervriendelijk(er) maken van een organisatie? Janneke van Bockel en Greet Meesters ontwikkelden samen voor Stichting Ovaal de pilot Ouders; ervaren en deskundig die ouders traint om hun ervaring deskundig in te zetten. Geïnspireerd door hun ervaringen met de training geven zij de deelnemers in deze deelsessie aan de hand van verschillende werkvormen en ontwikkelde producten een kijkje in de keuken van de training. Ook gaan zij samen met de deelnemers op zoek naar hoe ervaringsdeskundigheid een plek kan krijgen in organisaties.

3. Ouders & Zorginstelling. Wie heeft de regie? Van professioneel support naar partnership
Wim Goossens, Expertdocent Zuyd Hogeschool, faculteit Sociale Studies & Educatie
Binnen welzijns- en zorginstellingen worden ouders doorgaans nog steeds door professionals benaderd vanuit een ‘professioneel support system’. Dit systeem benadrukt de deskundigheid van professionals en leidt voor ouders vaak tot een gevoel van ongelijkwaardigheid en afhankelijkheid van de organisatie en de professional. De ouder zich moet verhouden tot positionele macht, deskundigheidsmacht en bureaucratische macht en heeft vaak het gevoel te moeten ‘strijden’ om gehoord en gezien te worden. De organisch opgebouwde ouderkennis dreigt in de schaduw te belanden en het delen van de zorg voor het kind, wat op zichzelf al veel vergt van ouders, wordt daardoor niet eenvoudiger. 

Als nieuw perspectief wordt het denken in een (dialogische) samenwerkingsrelatie (= coöperatief  system) geïntroduceerd waarin partnership tussen ouder en professional centraal staat en de ervaringsdeskundigheid van ouders rondom de zorg voor hun kind als bron wordt meegenomen. Dat biedt nieuwe kansen! 

4. ‘Ports of entry’ 
Drs. Miranda van den Akker, Gedragswetenschapper jeugdhulp Friesland, Behandel en expertisecentrum Jonge Kind, Gespecialiseerd in ouderschap en ouderbegeleiding. 
Ouders verwoorden hun hulpvraag vrijwel altijd in symptomen, wensen of klachten. Hoe ga je binnen de hulpvraag te werk om werkelijke verandering tot stand te brengen? Het begrip ‘port of entry’ is ontwikkeld binnen de Infant Mental Health door Daniel Stern om te beschrijven op welke manieren de therapeut aansluiting kan vinden die verandering in de dynamiek tussen ouders en hun (jonge) kinderen teweeg kan brengen. 

In deze deelsessie onderzoeken we n.a.v. casuïstiek  hoe het begrip ‘port of entry’ toepasbaar is in het bredere veld van de hulpverlening aan ouders en gezinnen. Hoe  kunnen ouderlijke ervaring, mentale representaties, hulpverleningsaanbod, presentie en communicatie, de weg openen naar verandering?