Voor het Landelijk Congres Ouderschapskennis is bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG).
  • Registerplein, voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) 
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie & handtekening verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:30 uur hebben getekend. Indien u een deelnemer eerder vertrekt,dan maken wij daarvan een aantekening voor op het certificaat. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


Puntentoekenning

Wanneer accreditaties zijn goedgekeurd dan vermelden wij dat inclusief puntentoekenning op deze webstie.

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) voor Basis-Pedagoog, Herregistratie NVO Basis-Orthopedagoog, Jeugdzorg pedagoog, Jeugdzorg psycholoog, Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist en Orthopedagoog-Generalist (supervisor)

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 5
K&J/OG behandeling 0,5
K&J/OG diagnostiek 0,5
K&J/OG overige taken 1,5
 

SKJ 

Het 4e Landelijk congres Ouderschapskennis (SKJ201123) is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Vrije ruimte jeugdzorgwerker - Referaat/studiedag/conferentie/congres/symposium bezocht. Geaccrediteerde punten is totaal: 4.50

Registerplein 

Deelname aan 4e Landelijk Congres Ouderschapskennis (ID nummer: 314780) levert 5 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ-Agogen, Cliëntondersteuners, Gezinshuisouders en Aandachtsfunctionarissen.