Programma

Hieronder treft u het programma.

09.00 uur - Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en een congrestas. De koffie staat voor u klaar!

10.00 uur - Opening door dagvoorzitter
José Koster, Ouderschapsdeskundige, werkzaam als trainer, docent, spreker, adviseur, coach en schrijver.

Vanuit het idee dat uitwisseling en actieve deelname aan de inhoud voor deelnemers meer oplevert dan alleen maar luisteren naar bijdragen van sprekers, heeft José Koster dit congres vormgegeven. Zij heeft gezocht naar een vernieuwende opzet voor deze dag met ‘Delers’ in plaats van sprekers en ruimte voor vragen en discussie. José Koster zal er als dagvoorzitter zorg voor dragen dat u op het puntje van uw stoel zit en alle verhelderende, verdiepende en kritische vragen die er leven gesteld worden. 

10.25 uur - Pitch 1: verhaal van ervaringsdeskundige Pauline Eisenga 

Pauline Eisenga is moeder van Joris (16 jaar, diagnose: asperger) en pleegmoeder van Ruben (16 jaar, veel traumatische ervaringen). Na jaren een eigen praktijk te hebben gerund als coach/therapeut, is Pauline nu vooral moeder. 
Als ervaringsdeskundige ouder zet ze haar kennis en expertise in via het AIC (autisme info centrum) te Groningen en AutismeWijzer Groningen, een nieuw op te zetten digitale wegwijzer en platform rondom autisme. 
Op dit moment bereidt Pauline, wederom vanuit haar ervaringsdeskundigheid, een training voor over ouderschap voor (aankomende) professionals in de zorg.
In haar presentatie; ‘meer dan liefde, aandacht en kadootjes’ laat Pauline zien dat een moeder van een kwetsbaar kind veel verschillende rollen vervult. Het is een pleidooi voor hulpverleners om ouders als deskundigen te zien. 

10.35 uur - Ouderschap en Onderzoek‎: hoe verdiep je je in de ervaring van de ouder?
Dr. Katie-Lee Weille, Phd, ACSW, Adjunct Professor bij Webster University te Leiden en Inhoudelijk Hoofddocent Ouderschap bij de RINO Utrecht, Eigen praktijk in Amsterdam

In de wetenschap is ouderschap een onderbelicht fenomeen. Onderzoek richt zich doorgaans op ouders in hun hoedanigheid als opvoeders die al dan niet te kort schieten of juist presteren. De ontwikkeling van het kinderen wordt hierbij als maatstaf genomen. Ouderschap is echter veel meer dan dat. Wie ìs de ouder achter de opvoeding, en hoe wordt het ouderschap ervaren?
Het is aan de orde om de dominante, kindgerichte wetenschappelijke zienswijze om te zetten naar een - meer oudergerichte –denkkader dat geschikt is voor het bestuderen van de ervaring van ouderschap.
De Interpretatieve Phenomenologische Analyse (IPA), is een onderzoeksmethode waarin de subjectieve ervaring en leefwereld van de onderzochte, centraal staat. Deze methode is in de Angelsaksische wereld in opmars, ‎met name binnen de wereld van de hulpverlening. 
Katie Lee Weille deelt met u waarom zij meent dat IPA helpt tot het verkrijgen van een toegankelijk verdiepend inzicht in ouderschap en helpt om zicht te krijgen op complexe en subjectieve ervaringen van ouderschap. 

11.20 uur - Koffie- en theepauze en informatiemarkt 
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

11.50 uur - Reflectie over eigen aannames en vooroordelen: een essentiële stap om ouders een stem te geven.
Lieve Cottyn, klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut verbonden aan de Interactie-Academie in Antwerpen. Erkend supervisor en opleider bij NVRG en BVRGS. Mederedacteur en auteur van het boek 'Spelen met werkelijkheden', kernredacteur Systeemtheoretisch Bulletin en lid adviesraad Tijdschrift Ouderschapskennis.

Als ouderbegeleider ben je niet neutraal. Je eigen ervaringen en aannames kunnen in de weg zitten om stil te staan bij ervaringen van ouders. Zeker bij een tenenkrullende uitspraak of handeling van een ouder dient ons oordeel zich makkelijk aan. Dit maakt ons blind voor het verhaal van de ouder dat achter die gedragskeuze zit en kan de ouder machteloos of kwaad maken. Hoe kunnen we omgaan met de stoorzender van onze eigen emoties en oordelen? Lieve Cottyn leerde hoe het innemen van een triadisch standpunt ruimte biedt om transparant te reflecteren over  eigen aannames, die meestal verbonden zijn met een dominant discours over adequaat ouderschap en om deze  reflectie mee te nemen in het gesprek .

12.35 uur - De mythe van objectief zijn. 
Menno Oosterhoff, kinder-en jeugdpsychiater, en schrijver van ‘Vals alarm’, Professional en ervaringsdeskundige op het gebied van dwang en blogger.

Objectief zijn als professional in de hulpverlening is een Mythe. Naast de vakinhoudelijke kennis die je met je mee brengt ben je zelf ook iemand met ‘een rugzak’ vol levens ervaring. Dit professioneel inzetten, in dienst van het begeleidingsproces is een kunst en vraagt moed. Wat levert het op om eigen ervaringskennis professioneel in te brengen in gesprekken met ouders? In hoeverre helpt het om ouders te ondersteunen bij het vinden van de regie over de begeleiding van hun kind? Welke dilemma’s roept dit op? Waar ligt de grens? Welke weerstanden kom je tegen? Bij jezelf, in de organisatie? Menno Oosterhoff deelt als Psychiater zijn persoonlijke ervaringen met zijn dwangstoornis met patiënten en hun ouders. Hij schreef in zijn boek ‘Vals Alarm’ welke drempels hij hiervoor moest nemen en wat hem dat opleverde. 
Tijdens deze plenaire sessie zal Menno reflecteren op zijn ervaringen met het aansluiten bij de ervaringskennis van ouders en hoe het professioneel-nabij zijn ouders kan helpen om zichzelf weer als competent te ervaren. 

13.15 uur - Pitch 2: verhaal van ervaringsdeskundige Jacqueline Dalinghaus-van Wietmarschen

Jacqueline Dalinghaus-van Wietmarschen is moeder van twee kinderen met autisme en sinds kort eigenaar van Fasst Forward, een bedrijf dat vanuit ervaringsdeskundigheid begeleiding biedt aan mensen met autisme en hun naasten. Verder verzorgt zij lezingen, workshops en trainingen voor zowel mensen met autisme en hun naasten als professionals uit de zorg en het onderwijs. Bij al haar bezigheden brengt zij de aandacht voor het ouderperspectief nadrukkelijk in de praktijk.
In haar muzikale presentatie "I'm beginning to see the light" illustreert zij de noodzaak van de ondersteuning van ouders van zorgintensieve kinderen en de door haar aanbevolen aanpak voor begeleiding aan zowel de ouders als deze kinderen. Hopelijk gaan steeds meer mensen het licht zien!

13.25 uur - Lunch en bezoek informatiemarkt
In de foyer wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.

14.25 uur - Deelsessieronde
Tijdens het congres bezoekt u in deze ronde één van de vier deelsessies.

15.40 uur - Koffie- en theepauze en informatiemarkt
Koffie en thee met een lekkernij staan voor u klaar.

16.10 uur - Pitch 3: verhaal van ervaringsdeskundige Maaike Bolt 

Maaike Bolt is getrouwd en moeder van drie kinderen. Zij heeft 10 jaar als leerkracht gewerkt in het basisonderwijs. Toen in 2010 bij haar oudste zoon Jacco de diagnose epilepsie werd gesteld, is zij gestopt met werken om voor hem te zorgen. Als gevolg van de epilepsie heeft hij een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Sinds één jaar woont hij in een instelling voor kinderen (en volwassenen) met epilepsie. 
Maaike is bestuurslid van Stichting ZIE (ZorgIntensief en Epilepsie). Daar heeft zij de mogelijkheid om het ouderperspectief van een kind met een beperking onder de aandacht te brengen. Hierdoor hoopt zij een positieve bijdrage te leveren in de epilepsiewereld. 
In haar presentatie: ‘Je ziet elkaar beter met het hart’ laat zij op een indringende manier zien wat het met haar als moeder doet, wanneer niemand jouw kind leuk vindt…

16.20 uur - Afsluiting – samenbrengen van het geleerde en vragenronde

16.50 uur - Stand-up blog
Merel Steinweg MSc, Stand-Up Blogger 

Merel Steinweg sluit dit congres af met een Stand-up Blog: een creatieve, kritische en optimistische reflectie. Als een vlieg op de muur zal zij tijdens deze dag observeren, kijken, luisteren en de sfeer proeven. Zij schrijft ter plaatse een blog en draagt deze aan het einde van het programma voor. Het resultaat: een onverwachte kijk, een verrassende spiegel, woorden voor wat er niet gezegd is!
www.standupblogger.nl

17.00 uur - Afsluitende borrel
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.