Programma

Hieronder treft u het programma.

09.00 uur - Registratie en ontvangst
U ontvangst  van ons een naambadge en een congrestas. De koffie staat voor u klaar!

10.00 uur - Opening door dagvoorzitter
José Koster, Ouderschapsdeskundige. Zij werkt als trainer, docent, spreker, adviseur, coach en schrijver.

Vanuit het idee dat uitwisseling en actieve deelname aan de inhoud voor deelnemers meer oplevert dan alleen maar luisteren naar bijdragen van sprekers, heeft José Koster dit congres vormgegeven. Zij heeft gezocht naar een vernieuwende opzet voor deze dag met ‘Delers’ in plaats van sprekers en ruimte voor vragen en discussie. José Koster zal er als dagvoorzitter zorg voor dragen dat u op het puntje van uw stoel zit en alle verhelderende, verdiepende en kritische vragen die er leven gesteld worden. 

10.25 uur - Pits 1 verhaal ervaringsdeskundige 

10.30 uur - Ouderschap en Onderzoek‎: hoe verdiep je je in de ervaring van de ouder?
Dr. Katie-Lee Weille, Phd, ACSW, Adjunct Professor bij Webster University te Leiden en Inhoudelijk Hoofddocent Ouderschap bij de RINO Utrecht, heeft eigen praktijk

In de wetenschap is ouderschap een onderbelicht fenomeen. Onderzoek richt zich doorgaans op ouders in hun hoedanigheid als opvoeders die al dan niet te kort schieten of juist presteren. De ontwikkeling van het kinderen wordt hierbij als maatstaf genomen. Ouderschap is echter veel meer dan dat. Wie ìs de ouder achter de opvoeding, en hoe wordt het ouderschap ervaren?
Het is aan de orde om de dominante, kindgerichte wetenschappelijke zienswijze om te zetten naar een - meer oudergerichte –denkkader dat geschikt is voor het bestuderen van de ervaring van ouderschap.
De Interpretatieve Phenomenologische Analyse (IPA), is een onderzoeksmethode waarin de subjectieve ervaring en leefwereld van de onderzochte, centraal staat. Deze methode is in de Angelsaksische wereld in opmars, ‎met name binnen de wereld van de hulpverlening. 
Katie Lee Weille deelt met u waarom zij meent dat IPA helpt tot het verkrijgen van een toegankelijk verdiepend inzicht in ouderschap en helpt om zicht te krijgen op complexe en subjectieve ervaringen van ouderschap. 

11.15 uur - Reflectie over eigen aannames en vooroordelen: Een essentiële stap om ouders een stem te geven.
Lieve Cottyn, klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut verbonden aan de Interactie-Academie in Antwerpen. Erkend supervisor bij NVRG en mederedacteur en auteur 'Spelen met werkelijkheden', kernredacteur Systeemtheoretisch Bulletin en lid adviesraad Tijdschrift Ouderschapskennis.

Als ouderbegeleider ben je niet neutraal. Je eigen ervaringen en aannames kunnen in de weg zitten om stil te staan bij ervaringen van ouders. Zeker bij een tenenkrullende uitspraak of handeling van een ouder dient ons oordeel zich makkelijk aan. Dit maakt ons blind voor het verhaal van de ouder dat achter die gedragskeuze zit en kan de ouder machteloos of kwaad maken. Hoe kunnen we omgaan met de stoorzender van onze eigen emoties en oordelen? Lieve Cottyn leerde hoe het innemen van een triadisch standpunt ruimte biedt om transparant te reflecteren over  eigen aannames, die meestal verbonden zijn met een dominant discours over adequaat ouderschap en om deze  reflectie mee te nemen in het gesprek .

12.00 uur - Koffie- of theepauze en informatiemarkt 
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

12.30 uur - De mythe van objectief zijn. 
Menno Oosterhoff, kinder-en jeugdpsychiater, en schrijver van ‘Vals alarm’, professional en ervaringsdeskunige op het gebied van dwang en blogger.

Objectief zijn als professional in de hulpverlening is een Mythe. Naast de vakinhoudelijke kennis die je met je mee brengt ben je zelf ook iemand met ‘een rugzak’ vol levens ervaring. Dit professioneel inzetten, in dienst van het begeleidingsproces is een kunst en vraagt moed. Wat levert het op om eigen ervaringskennis professioneel in te brengen in gesprekken met ouders? In hoeverre helpt het om ouders te ondersteunen bij het vinden van de regie over de begeleiding van hun kind? Welke dilemma’s roept dit op? Waar ligt de grens? Welke weerstanden kom je tegen? Bij jezelf, in de organisatie? Menno Oosterhoff deelt als Psychiater zijn persoonlijke ervaringen met zijn dwangstoornis met patiënten en hun ouders. Hij schreef in zijn boek ‘Vals Alarm’ welke drempels hij hiervoor moest nemen en wat hem dat opleverde. 
Tijdens deze plenaire sessie zal Menno reflecteren op zijn ervaringen met het aansluiten bij de ervaringskennis van ouders en hoe het professioneel-nabij zijn ouders kan helpen om zichzelf weer als competent te ervaren. 

13.10 uur - Pits 2 verhaal ervaringsdeskundige 

13.15 uur - Lunch en bezoek informatiemarkt
In de foyer wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.

14.15 uur - Deelsessieronde
Tijdens het congres bezoekt u in deze ronde één van de vier deelsessies.

15.45 uur - Koffie- of theepauze en informatiemarkt
Koffie en thee met een lekkernij staan voor u klaar.

16.15 uur - Pits 3 verhaal ervaringsdeskundige

16.20 uur - Afsluiting – samenbrengen wat er is geleerd en welke vragen er nog liggen

16.50 uur - Stand-up blog
Merel Steinweg MSc, Stand-Up Blogger 

Merel Steinweg sluit dit congres af met een Stand-up Blog: een creatieve, kritische en optimistische reflectie. Als een vlieg op de muur zal zij tijdens observeren, kijken, luisteren en sfeer proeven. Zij schrijf ter plaatse een blog en draag deze aan het einde van het programma voor. Het resultaat: een onverwachtse kijk, een verrassende spiegel, woorden voor wat er niet gezegd is!
www.standupblogger.nl

17.00 uur - Afsluitende borrel
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.